Το γραφείο Taxplanet στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο, 180 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού Ολυμπιωτίσσης 2-4 & Πηλέως στην Λάρισα. Η εγκατάσταση του γραφείου στο χώρο αυτό έγινε με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του όπως επίσης την ανάγκη να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου έγινε με σκοπό να καλύψει λειτουργικές ανάγκες. Έτσι ο βασικός κορμός των εγκαταστάσεων αποτελείται από τον ενιαίο χώρο του ισογείου 90 τετραγωνικών μέτρων ο οποίος στεγάζει το προσωπικό που ασχολείται με τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων, Γ΄ Κατηγορίας, την Μισθοδοσία, το γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών και τις λοιπές υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο.

Στον ίδιο χώρο αλλά σε ξεχωριστό γραφείο στεγάζεται η Διεύθυνση του γραφείου και ο χώρος συνεδριάσεων και υπάρχει ένας ακόμη ενιαίος χώρος 90 τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενος από σύγχρονα συστήματα αρχειοθέτησης, που γίνεται η αρχειοθέτηση εγγράφων των πελατών και λοιπών παραστατικών του γραφείου.

Επιπλέον υπάρχει και computer room όπου εκεί βρίσκεται ο κεντρικόςserver και όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που απαιτούνται για την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων όλων των  μηχανογραφικών προγραμμάτωνγνωστών εταιρειών που υπάρχουν στο γραφείο.