Το TaxPlanet είναι ένα νέο, σύγχρονο γραφείο συμβούλων επιχειρήσεων, το οποίο μέσα από ένα ευρύ φάσμα οικονομικώνφοροτεχνικώνλογιστικών και νομικών υπηρεσιών επιδιώκει την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών.

Με εργαλεία τον σύγχρονο εξοπλισμό και την online υποστήριξη, σκοπός μας είναι η σωστή και ολοκληρωμένη λογιστική – φοροτεχνική κάλυψη των πελατών μας και ο επιτυχής στρατηγικός σχεδιασμός των μελλοντικών επιχειρηματικών κινήσεων κάθε επιχείρησης.

Μέσα από την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση όλων των  εξελίξεων στόχος μας είναι η διαρκής παραγωγή καινοτόμων ιδεών – υπηρεσιών καλύπτοντας έτσι τις προσδοκίες και του πιο απαιτητικού πελάτη