• Ανάλυση αναγκών και στόχων ενός νέου συστήματος.
  • Μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
  • Μηχανογράφηση λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Εμπορικά προγράμματα όλων των εταιρειών με υποστήριξη.
  • Συμβουλές επέκτασης Η/Υ και προγραμμάτων.
  • Διαμεσολάβηση αγοράς απαραίτητου μηχανογραφικού εξοπλισμού.