• Κατάρτιση – προώθηση μελετών για αναπτυξιακούς Νόμους.
  • Επιδοτούμενα προγράμματα Ε.Ε.
  • Μελέτες εσωτερικού ελέγχου
  • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Σχεδιασμός νέας επιχείρησης.
  • Κατάρτιση προβλέψεων και μελλοντικών αποτελεσμάτων